Laatste nieuws

PGAZO op Facebook

Wist  u dat Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost ook actief is op Facebook. Volg ons voor de laatste updates.    

Gedenk de Sabbat!

Bij ons in de gemeente is de Here ons steeds meer en meer aan het openbaren over de sabbat die wij moeten gedenken & onderhouden. We beginnen de dienst ook in de ochtend om 09:30 uur op de zaterdag, de dag dat de Here rustte. Elke eerste zaterdag van een nieuwe maand zullen wij deze…