Welcome to our website
The Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden voor mensen die naar zingeving of innerlijke rust in hun leven zoeken. Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters zich kunnen ontwikkelen tot bruikbare leden van het lichaam van Christus.

Juist in een tijd van vervlakking, verkilling, vereenzaming, vrees, onrust en afval wil Lighthouse Ministries laten zien, dat het Woord van God ook tot de mensen van deze tijd spreekt, betrouwbaar is en een richtsnoer voor ieders leven is.

De Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost is onderdeel van Lighthouse Ministries. Voor meer informatie bezoek de website van de Lighthouse Ministries – www.lighthouseministries.nl

Onze Gemeente
Zowel de Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost als Pinkstergemeente Zaandam is een gemeente met een sterke sociale betrokkenheid. We hebben aandacht voor elkaar, in leuke maar ook in moeilijke tijden.

Wij zijne een Bijbelgetrouwe gemeente. Bijbelgetrouw, als het gaat om de Bijbelse verkondiging van Gods Woord, Bijbelgetrouw in de structuur en het functioneren van de gemeente en Bijbelgetrouw als het om normen en waarden gaat.

Meer informatie over de geschiedenis van onze kerk, klik hier.

Doneren
Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. Maleachi 3:10-11 (HTB)

Uw giften en tienden kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v Stichting PGAZO Kerkgenootschap Amsterdam

Voor meer informatie neemt gerust contact op met onze administratie afdeling: administratie@pinkstergemeentezaandam.nl of info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl

Meer informatie over onze stichtingen, klik hier.

AP_MP_Jan17

Leiderschap
Br. Arthur is opziener-voorganger belast met de dagelijkse leiding van de Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost. Zijn vrouw, zr. Mirna is verantwoordelijk voor de praise- en muziekteam. Zowel br. Arthur als zr. Mirna hebben het verlangen mensen verder te brengen in hun geloofswandel, en hen te helpen volwaardig te kunnen functioneren als discipel van Jezus in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Br. Arthur en zr. Mirna hebben samen twee kinderen (Letitia en Jemuel) en wonen in Amsterdam.

Voor meer informatie over de rest van de leiderschap van Lighthouse Ministries, klik op afbeelding.

br-roby

Stichting PGAZO Pastoraat
Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om noden met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wilt!

In bijzondere gevallen kunt u een persoonlijke afspraak maken met iemand binnen ons pastoraal team. Het team wordt geleidt door Br. A.P. Scholten. Wij vinden het belangrijk dat het in alle opzichten goed met u gaat en dat u niet alleen lichamelijk maar bovenal geestelijk gezond bent.

Voor meer informatie over Pastoraat binnen onze gemeente, klik hier.

doorea

Activiteiten
Meer informatie over de ACTIVITEITEN van zowel Amsterdam Zuidoost als Zaandam, klik op afbeelding.