St. P.G.A.Z.O. KINDERWERK

De stichting stelt zich ten doel in het kader van arbeid als functionele geestelijke dienstbaarheid aan de Koninkrijk van God en wel gebaseerd op Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbende Woord, de Bijbel, vinden de volgende activiteiten plaats:

Bestuur:
Voorzitter Br. A. Horb
Secretaris Zr. L. J. Scholten
Penningmeester Zr. E. Williams-Scholten

Kinderwerk onderdelen:
Hoofdleiding Sabbatschool Zr. E. Williams
Hoofdleiding Tieners en Jeugd Br. A. Horb
Hoofdleiding Sabbatcreche Zr. L. Scholten

Kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op de Sabbatschool. Met elkaar zingen wij voor en over de Here Jezus. Er wordt een mooi Bijbel verhaal verteld en daarna knutselen, kleuren en tekenen. Tijdens een deel van de dienst is er een oppasdienst voor de hele jonge kinderen.

Waar en wanneer?
Elke zaterdagochtend komen we samen van 09:45 – 12.30 uur in de bijzalen van The Lighthouse Chapel.

Jeugd
Onze jeugdgroep bestaat uit jongeren van de Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost. Ze komen wekelijks bijeen om elkaar te bemoedigen, tijd met elkaar door te brengen en samen God te aanbidden en uit Zijn Woord te leren.

Waar en wanneer?
Elke week komen wij samen om de Here de eer en glorie te geven die Hem toekomt. Dit kan verschillen per week.
Het gebeurt op een vrijdagavond om 19:30 – 22:00 en op de zaterdagmiddag om 15:00 – 18:00.
De vrijdagavond wordt gevuld met lofprijs en aanbidding en het bestuderen van Gods woord en fellowship. De zaterdagmiddag hebben wij ruimte om elkaar beter te leren kennen.

  • dsc02688
  • img_5850
  • img_5851
  • img_2688
Br. A. S. Horb & Zr. M. M. Horb – Scholten
Br. A. S. Horb & Zr. M. M. Horb – Scholten
Jeugdoudste en Voorzitter St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk
Zr. L. J. Scholten
Zr. L. J. Scholten
Secretaris St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk
Zr. E. Williams-Scholten
Zr. E. Williams-Scholten
Penningmeester St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk