St. P.G.A.Z.O. PASTORAAT

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om noden met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wilt!

In bijzondere gevallen kunt u een persoonlijke afspraak maken met iemand binnen ons pastoraal team. Het team wordt geleidt door Br. A.P. Scholten. Wij vinden het belangrijk dat het in alle opzichten goed met u gaat en dat u niet alleen lichamelijk maar bovenal geestelijk gezond bent.

Bestuur

Voorzitter Br. A. P. Scholten
Secretaris Zr. D. Streden
Penningmeester Br. D. Kastanja

Pastorale zorg

• Huisbezoeken & Nazorg
• ziekenbezoek
• huwelijks counseling
• gezin counseling
• Kennismakingbezoek

Een huisbezoek dient u af te spreken via het Pastoraat, u kunt hierover contact opnemen met:
Zr. V. Kamp : 020-6004025
Zr. D. Streden : 020-6951109

Begeleidingen
• Dopelingen & pasbekeerden
• Stervensbegeleiding & nazorg

Indien u zich wilt laten dopen dan kunt u contact opnemen met:
Zr. D. Streden : 020-6951109

Evangelisatie

Evangelisatie (coördinatoren br. Daniel Kastanja & zr. Doortje Streden)

Bijbelschool

De Bijbelschool duurt 2 jaar. U kunt max. 2 vakken kiezen per jaar, dit in verband met het feit dat iedere cursus ook de nodige studietijd vergt.
De lessen zullen gegeven worden op maandagavond en in het 2e lesjaar ook op de dinsdagavond. Houdt de nieuwssectie van deze website in de gaten voor de laatste updates betreft de bijbelschool.

  • br-daniel
  • claudia
  • van-deuren
  • zr-doortje
  • image2
  • image1
Zr. D. Streden
Zr. D. Streden
Secretaris St. P.G.A.Z.O. Pastoraat
Br. D. Kastanja
Br. D. Kastanja
Oudste en Penningmeester St. P.G.A.Z.O Pastoraat
Br. A.P. Scholten & Zr. M.P. Scholten-Fikki
Br. A.P. Scholten & Zr. M.P. Scholten-Fikki
Voorganger, Voorzitter St. P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap en /- Pastoraat