Pascha

Het Pascha is het eerste feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente;

Ongezuurde broden

Het Feest der Ongezuurde Broden is het tweede feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente

Wekenfeest

Het Feest der Eerstelingen is het derde feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente;

De Feesttijden des Heren

Leviticus 23:1-2
De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.
Aangezien een dag in de Bijbel een andere indeling had, houden wij daar ook rekening mee. Een dag in de Bijbel duurt van zonsondergang tot zonsondergang. Wij houden voor het gemak 18.00uur aan omdat in Nederland er een groot verschil is tussen de zonsondergang in de winter en de zomer. Dit is de reden dat wij de “heilige samenkomst” vaak houden op een avond.

Beweeggarve

Het Pinksterfeest is het vierde feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente;

Bazuinfeest

Het Bazuinfeest is het eerste feest uit een reeks van diverse najaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente;

Grote verzoendag

Het Grote Verzoendag volg na het Bazuinfeest in de reeks van de najaarsfeesten van God. Het moment van verzoening tussen de bruid en de Bruidegom!